HVA bør man kunne om HUND?

Hva bør man egentlig kunne hvis man skal eie eller påta seg ansvaret for en hund? Hvor skal man søke kunnskap?
Hvis man har lest en bok, gått ett kurs eller hatt en hund kan man lett tro at man har “fasit” og at man faktisk kan det meste om hund. Så enkelt er det nok ikke, for jo mer man lærer jo mer skjønner man hvor lite man egentlig kan! Jo mer man ser og hører jo mer forvirra blir man.

HVA skal man tro og HVEM skal man tro på?

Noen sier en ting mens andre sier noe helt annet. Det er ikke enkelt å velge hva man skal forholde seg til.

Hvem skal man stole på av såkalte fagfolk?

Når det gjelder hundens helse/sykdom/ernæring er det selvsagt veterinæren som skal kontaktes hvis man er i tvil, men hva med oppdragelse, trening eller takling av små og store adferdsproblemer?

Sjekk bakgrunn og erfaring til eventuelle instruktører/forelesere/forfattere!
Spør/sjekk hva slags instruktørkurs de har gjennomgått. Har de fullført utdannelsen/bestått eksamen? Har de kun deltatt på teorien, har de vært med som hjelpeinstruktører eller på annen måte fått prøvd seg praktisk også?

Hvilke metoder brukes? Kan metodene begrunnes skikkelig?

Alle hunder er forskjellige. Det er alle hundeeiere også.  Derfor gjelder det å finne en metode å trene hundene på som passer til både hundens og eierens mentale og fysiske kapasitet.

En ting er i hvert fall sikkert:
INGEN HAR EN FASIT SOM PASSER FOR ALLE…