Rusletur i tåka – bruk av omgivelsene for å aktivisere hunden

En grå dag ved Vorma. Vakker på sin måte 🙂
For å aktivisere litt fant vi noen steinblokker som Esko fikk gjøre noen øvelser på.
Hoppe fra den ene til den andre, snu og hoppe tilbake osv.
Nb! det er ikke så lurt å la hunden hoppe hvis det er glatt, da kan den skli og forstrekke seg.