ULV vs MENNESKE – hver bør være mest redd?

I disse dager ropes det ulv overalt i Norges land.
Noen har opplevd ulv på nært hold, noen har sett ulv på avstand, mens andre igjen bare har sett ulv på tv eller på bilder. Uansett har alle sin mening og det er sterke følelser i sving så fort temaet ulv kommer på banen. Ofte kommer følelsene i sterk konflikt med fornuften…
Men hvor farlig er egentlig ulven for oss mennesker? Eller for å snu på det: hvor farlig er egentlig vi mennesker for ulven?
Statistisk sett så dreper nok mennesker flere ulver enn det ulver dreper mennesker i dette landet.

Når det er sagt så har jeg full forståelse for at folk som lever med ulven tett innpå seg ønsker den litt unna. Man må ikke glemme at ulven er et rovdyr. Den løper fortere enn oss, den er mye sterkere enn oss og den har kunnskap, erfaring og ingen sperrer i forhold til å avlive andre skapninger. Så hvis en ulv hadde gått på et menneske uten våpen hadde det vært rått parti i ulven favør.
Det eneste som egentlig hindrer ulven i å angripe mennesker er frykten den har for oss. Grunnen til at den ser ut til å være genetisk betinget for denne frykten forklares på mange måter. En av forklaringene er at da menneskene fikk våpen ble de ulvene som kom nærmest skutt. Det vil si at kun de ulvene som holdt seg utenfor menneskenes rekkevidde fikk sjansen til å bringe genene sine videre. På den måten ble de etter hvert mer og mer redd for mennesker. Men hva skjer nå når ulven egentlig ikke har mer å frykte fra oss tobeinte og når de som ikke er redd mennesker får formere seg videre? Vil vi en dag igjen få ulver som ikke er redde? Hva skjer da?
Fornuften sier at for å sikre både mennesker og ulver må de ulvene som lever tettest på folk tas vekk.
For menneskene som er veldig berørt betyr det umiddelbar bedring av livskvaliteten. For ulvene betyr det artens overlevelse på sikt.
Hvordan det kan gjøres er det opp til eksperter å avgjøre. Kanskje det fins andre måter enn avliving å gjøre det på? Uansett må det gjøres på en nøye gjennomtenkt måte.

For at vi mennesker skal tillegge oss selv retten til å avlive ulven må det ligge gode grunner bak. Det holder ikke at noen bare er redde for å gå i skogen. I så fall er det mye annet som også burde utryddes….