Skogen har kledd seg i vinterdrakt

Dager som denne er sjeldne og har man mulighet bør de brukes på tur.
Esko syns bakken er mer spennende enn omgivelsene
og når han sporer i vei er det bare å følge etter.
Hver sin lyst, men så har vi da begge hatt en fin opplevelse
og kan slappe godt av når kvelden kommer.