“Designhund” – dyrere enn andre valper?

Kjære vene, med mindre man er gud eller driver med genforskning på høyt nivå kan man da vel ikke designe et levende vesen? Er folk villige til å betale mer for en valp fordi den kalles en “designervalp”? Vil verden bedras?

Bevisst valg av foreldredyr kan selvfølgelig være med på å påvirke hvordan avkommet blir, men valpene blir sånn som naturen stokker genene og det er lite man kan gjøre for å endre på det. Hvis valpene er et resultat av en tilfeldig paring, der man kanskje ikke engang vet hvilke raser opphavet består av, er det temmelig frekt å påberope seg æren av å ha “designet” valpene. Man blir ikke designer av å la to hunder blande sine gener.

Design er et internasjonalt begrep som betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgivning og funksjon. Design blir også brukt om resultatet av denne prosessen (= produktet). Det er flere forhold som vektlegges når noe skal designes (brukerfunksjon, estetikk, identitetsbygging, teknologi, effektiv materialbruk, miljøvennlighet, kostnadseffektivitet osv).  Så selv om design kan være synonymt med formgivning og utvikling ligger det mye mer bak denne skaperprosessen enn å sette design foran et hvilket som helst substantiv…

Valpene kan selvsagt bli de søteste, snilleste, flinkeste og sunneste skapningene på denne jord, men det kan man aldri vite på forhånd. De bør absolutt ikke prises høyere enn valper som er resultat av langsiktig og seriøs avl (med fokus på forbedring av helse og mentalitet) bare fordi man kaller dem designvalper…