Innkalling – del 2

Forrige fredag skrev jeg litt om det å tenke over hvor mange forskjellige måter man egentlig kaller inn hunden sin på og om det er rettferdig ovenfor hunden å forvente at den skal forstå noe den kanskje ikke har lært godt nok (se Innkalling – del 1 fra 24. februar).

Samtidig oppfordret jeg til en bevisstgjøring i forhold til forskjellige typer innkalling. Dette har jeg også gjort selv denne uken. Og resultatet ble nok dessverre som forventet: jeg brukte flere kommandoord enn de jeg mener vi har trent inn og jeg var ikke konsekvent. Hvis jeg skal forvente at hunden min alltid skal forstå hva jeg mener må jeg skjerpe meg…

Hvordan gjør jeg så det? Vel det første jeg kan begynne med er å skrive ned det jeg mener vi har trent på. Hvilke kommandoord jeg bruker og hva jeg mener de skal bety. Sånn ble min liste:

  1. HIT (= kom helt bort til meg og sett deg foran meg med ansiktet mot meg. Løp så fort du kan)
  2. PÅ PLASS (= kom inn på min høyre side – gå bak meg og sett deg på min venstre side)
  3. INNTIL (= kom inn på min venstre side – snu og sett deg på min venstre side)
  4. KOM (= kom så går vi/følg etter meg)
  5. JA KOM (= invitasjon til å komme bort til meg for å leke eller bytte bort leken med en godbit)
  6. HER (= kom og hold deg inntil meg en liten stund. F eks hvis det kommer en bil)
  7. FRAM (= gå rolig mot meg til du får en ny beskjed. F. eks stopp, rygg vekk, sitt osv)
  8. KOM HIT!!! (= nå gjør du noe du ikke får lov til. Avslutt og kom hit nå!.)

Så spørs det om hunden har samme oppfatning om hva de enkelte ordene skal bety da… Vel dette er noe vi faktisk har trent inn og som hunden kan forskjell på (det er ikke det samme som at det fungerer overalt og i alle situasjoner…) MEN er jeg flink nok til å holde meg til KUN disse kommandoene?? Det er jeg helt sikkert ikke, men jeg kan jobbe med å forbedre meg! Hvis jeg blir enda mer bevisst og konsekvent gjør jeg det lettere for hunden å forstå hva jeg mener.

Noen av innkallingene er mer moro for hunden enn andre (f eks JA KOM) fordi hunden da har en forventning om lek og moro. Andre innkallinger (f eks HER) gir ikke samme forventning og foregår i litt roligere tempo. Men uansett skal all innkalling belønnes på en eller annen måte. Da vil hunden få en positiv forventning til det å komme bort til eier. Men det er ikke det samme som at hunden kommer hvis den driver med noe spennende… Det fins situasjoner der motivasjonen ligger i noe annet enn å komme til eier. Men akkurat det kan jeg heller skrive om en annen gang 🙂

Det er flere av punktene på min liste som ikke er nødvendig å lære hunden sin (f eks PÅ PLASS, INNTIL, JA KOM, FRAM). Det kan holde lenge med EN innkallingskommando som uansett bare betyr at hunden skal komme til deg, men da er det viktig at kriteriene er like hver gang og at du er konsekvent…