Problemadferd – del 1

Hva menes egentlig med problemadferd?
Det kan være mange måter å definere begrepet problemadferd på, men ordet i seg selv forteller oss jo i hvert fall at det er en adferd som på en eller annen måte betraktes som problematisk. Som regel tenker vi på at det er hunden som oppfører seg på en uønsket måte, men det kan jo likegodt være eieren (eller andre…). Men jeg skal ta utgangspunkt i at det er hundens problemadferd her. Det kan godt hende at adferden er helt naturlig for hunden, men likevel oppfattes som et problem.

For å forklare det litt nærmere deler jeg det opp i fem deler:
1. Adferd som IKKE LIKES
Det kan være at hunden gjør noe som eieren syns er ekkelt (f.eks spise hestemøkk) eller at den har en litt irriterende uvane. Ikke så veldig alvorlig, men nok til at eieren ser på det som et problem.
2. Adferd som MÅ ENDRES eller REDUSERES
Det kan være at hunden gjør noe som skaper problemer for eier og/eller andre (f eks intens og langvarig bjeffing) og at det må gjøres noe med det for at hus-/nabofreden skal opprettholdes.
3. Adferd som MÅ HINDRES.
Det kan være mer alvorlig (f eks at hunden tygger på strømførende ledninger, stikker av eller angriper noen)
4. Adferd som ENNÅ IKKE OPPFATTES SOM ET PROBLEM
Det kan være at hunden gjør noe som egentlig ikke ses på som et problem av eier, men som kan utvikle seg til å bli det etter hvert (f eks at hunden gjeter biler med blikket og at det utvikler seg til at den kaster seg mot eller løper etter biler)
5. Adferd som er TEGN PÅ AT HUNDEN HAR ET PROBLEM  men som EIER IKKE OPPFATTER SOM ET PROBLEM.
Det kan være at hunden aktiviserer seg selv pga understimulering eller stress (f eks at den blir besatt av å jage halen sin) eller det kan være tegn på at hunden har en fysisk plage (f eks at den “aker” seg langs bakken. Det kan se veldig artig ut, men hvis man vet at det kan bety at hunden plages med tette analkjertler blir det kanskje mer tragisk enn moro…)

Uansett så påvirkes både hunden, eieren og omgivelsene av ALLES ADFERD (ikke bare hundens…)

I del 2 skal jeg skrive om HVORDAN MAN KAN FORHOLDE SEG TIL PROBLEMADFERD

Dyrs naturlig adferd – skaffe seg mat

Hvorfor er det noen hunder som “stjeler” mat og som spiser nesten alt de kommer over ute, men som ellers takker nei til det meste de blir tilbudt?
De fleste hunder som bor sammen med sin familie får servert velsmakende, næringsrik og ikke minst rikelige mengder mat. Så de er verken underernærte på enkelte næringsstoffer eller sultne.
Hvorfor kaster de seg likevel over alt de anser som spisende når de er ute på tur?
Tjaaaa… Kan det ha noe med matadferd å gjøre tro? Det å skaffe seg mat er en viktig del av dyras naturlige adferd. Rovdyr er jegere og i vill tilstand må de jobbe hardt for å få seg et måltid.
Dette lille ekornet er ofte på besøk ved fuglenes matplass. Bildene viser hvor kreativt det er og hvordan det må bruke seg både mentalt og fysisk for å skaffe seg noen solsikkefrø. Først plukker det av den ene plastgreia som fuglene skal sitte på. Så opp i treet og undersøke den. Deretter ned å plukke av den andre.
Til slutt får den tak i frøene.

Har du tenkt over at menneskers matlyst også påvirkes av matadferd?
Du verden så godt det smaker med mat etter at man har fått “brukt seg” litt.

En annen gang skal jeg skrive om hunder som ikke vil spise og dele noen tips rundt man kan gjøre med det 🙂

Hundeadferd – selektiv hørsel

Opplevd følelsen av å snakke til døve ører?
Lurt på hva som foregår inni hodet til hunden når den later som om den ikke hører?

Noen ganger kan det virke som om hunder bruker ignorering som taktikk for å slippe noe de ikke har lyst til. Nesten så de tenker at hvis jeg bare ligger helt i ro så slutter sikkert masingen snart.
Det kan faktisk hende at hunder ikke oppfatter at man roper på dem, men det skjer gjerne i situasjoner hvor de har hele oppmerksomheten rettet mot noe annet spennende eller hvis de bruker noen av de andre sansene på høygir (f eks hvis de søker etter noe).
Det hender vel at vi mennesker også har selektiv hørsel av og til.
Eller for å si det på en annen måte: VI HØRER DET VI VIL HØRE…